Polska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

For my services I kindly request the following payment…
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formellt, mycket artigt
Please find enclosed invoice no. … for …
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formellt, artigt
The pro forma invoice will be faxed.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formellt, direkt
Payable immediately after the receipt of the goods.
Płatne przy odbiorze.
Formellt, direkt
The total amount payable is…
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formellt, direkt
It is our company policy to invoice only in Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

May we remind you that your payment for...is overdue.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formellt, mycket artigt
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formellt, artigt
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formellt, artigt
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formellt, artigt
Our records show that the invoice still has not been paid.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formellt, direkt
Please send your payment promptly.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formellt, direkt
We have not yet received payment for…
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formellt, mycket direkt
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formellt, mycket direkt
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formellt, artigt