Ryska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formellt, mycket artigt
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formellt, artigt
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formellt, direkt
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Оплата сразу после доставки товара
Formellt, direkt
Det totale beløb der skal betales er...
Общая сумма...
Formellt, direkt
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Мы выписываем счета только в евро
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formellt, mycket artigt
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formellt, artigt
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formellt, artigt
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formellt, artigt
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formellt, direkt
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formellt, direkt
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Мы еще не получили оплату за...
Formellt, mycket direkt
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formellt, mycket direkt
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formellt, artigt