Koreanska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
Formellt, mycket artigt
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
Formellt, artigt
Proforma fakturaen vil blive faxet.
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Formellt, direkt
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Formellt, direkt
Det totale beløb der skal betales er...
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Formellt, direkt
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Formellt, mycket artigt
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Formellt, artigt
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Formellt, artigt
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Formellt, artigt
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Formellt, direkt
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Formellt, direkt
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Formellt, mycket direkt
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Formellt, mycket direkt
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Formellt, artigt