Kinesiska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Formellt, mycket artigt
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
随函附上...的发票号码...
Formellt, artigt
Proforma fakturaen vil blive faxet.
该报价单的发票将传真给您。
Formellt, direkt
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
收到货物发票之后立即付款。
Formellt, direkt
Det totale beløb der skal betales er...
总支付额是...
Formellt, direkt
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Formellt, mycket artigt
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Formellt, artigt
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Formellt, artigt
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Formellt, artigt
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Formellt, direkt
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
请立即发送您的付款。
Formellt, direkt
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
我们还没有收到...的付款
Formellt, mycket direkt
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Formellt, mycket direkt
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Formellt, artigt