Engelska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
For my services I kindly request the following payment…
Formellt, mycket artigt
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formellt, artigt
Proforma fakturaen vil blive faxet.
The pro forma invoice will be faxed.
Formellt, direkt
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formellt, direkt
Det totale beløb der skal betales er...
The total amount payable is…
Formellt, direkt
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formellt, mycket artigt
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formellt, artigt
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formellt, artigt
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formellt, artigt
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formellt, direkt
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Please send your payment promptly.
Formellt, direkt
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
We have not yet received payment for…
Formellt, mycket direkt
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formellt, mycket direkt
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formellt, artigt