Spanska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Distinguido Sr. Presidente:
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Thưa ông,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Thưa bà,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Thưa ông/bà,
Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Thưa các ông bà,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Thưa ông/bà,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciado Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gửi ông A,
Querido Juan:
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Le escribimos en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Liên quan tới việc/vấn đề...
Con relación a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Về việc/vấn đề...
En referencia a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Tôi viết thư này để nói về...
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Le escribo en nombre de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Liệu ông/bà có phiền...
¿Sería posible...
Formell begäran, preliminär
Không biết ông/bà có vui lòng...
¿Tendría la amabilidad de...
Formell begäran, preliminär
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Me complacería mucho si...
Formell begäran, preliminär
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formell begäran, mycket artig
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formell begäran, mycket artig
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, artig
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formell begäran, artig
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Me atrevo a preguntarle si...
Formell begäran, artig
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
¿Podría recomendarme...
Formellt begäran, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Se le insta urgentemente a...
Formell begäran, mycket direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formell utredning, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formell utredning, direkt
Chúng tôi dự định...
Es nuestra intención...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formellt, leder till beslut om affär
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Lamentamos informarle que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
File được đính kèm trong email này có định dạng...
El archivo adjunto está en formato...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formellt, artigt
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formellt, mycket artigt
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formellt, mycket artigt
Xin chân thành cảm ơn...
Le agradecemos de antemano...
Formellt, mycket artigt
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formellt, mycket artigt
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formellt, mycket artigt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formellt, artigt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formellt, artigt
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formellt, artigt
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formellt, artigt
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formellt, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Si requiere más información...
Formellt, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formellt, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formellt, direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formellt, artigt
Kính thư,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Kính thư,
Atentamente,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Trân trọng,
Respetuosamente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Thân ái,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Thân ái,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans