Ryska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Thưa ông,
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Thưa bà,
Уважаемая госпожа...
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Thưa các ông bà,
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gửi ông A,
Дорогой Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Liên quan tới việc/vấn đề...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Về việc/vấn đề...
В отношении...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Tôi viết thư này để nói về...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Liệu ông/bà có phiền...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
Không biết ông/bà có vui lòng...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Не могли бы вы посоветовать...
Formellt begäran, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
Chúng tôi dự định...
Нашим намерением является...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Прикрепленный файл в формате...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formellt, artigt
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Больше информации см. на сайте...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
Xin chân thành cảm ơn...
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
Kính thư,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Kính thư,
С уважением...
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Trân trọng,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Thân ái,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Thân ái,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans