Tjeckiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Lieber Johann,
Milý Johne,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formell begäran, preliminär
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formell begäran, preliminär
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formell begäran, preliminär
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formell begäran, mycket artig
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formell begäran, mycket artig
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, artig
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formell begäran, artig
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Formell begäran, artig
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Formellt begäran, direkt
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, direkt
Sie werden dringlichst gebeten...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formell begäran, mycket direkt
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formell begäran, direkt
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formell utredning, direkt
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formell utredning, direkt
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formellt, leder till beslut om affär
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Der Anhang ist im ...-Format.
Příloha je ve formátu...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formellt, artigt
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formellt, mycket artigt
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formellt, mycket artigt
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Formellt, mycket artigt
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, mycket artigt
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formellt, mycket artigt
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formellt, artigt
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, artigt
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Formellt, artigt
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formellt, artigt
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formellt, direkt
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formellt, direkt
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Formellt, direkt
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formellt, direkt
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formellt, artigt
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formellt, mottagarens namn är känt
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans