Kinesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
...'e istinaden
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Formell begäran, artig
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Formell begäran, artig
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Formellt begäran, direkt
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formellt, artigt
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Formellt, mycket artigt
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formellt, mycket artigt
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, direkt
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
Saygılarımla,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Saygılarımla,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saygılar,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans