Tyska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Vážený pane prezidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
Lieber Johann,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
Bezug nehmend auf...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
In Bezug auf...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Píši vám, abych vás informoval o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Wären Sie so freundlich...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
Können Sie ... empfehlen...
Formellt begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sie werden dringlichst gebeten...
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Wir beabsichtigen...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Příloha je ve formátu...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formellt, artigt
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
Vielen Dank im Voraus...
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formellt, artigt
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formellt, direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
S úctou,
Hochachtungsvoll
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
Grüße
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans