Svenska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Vážená paní,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr/fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till dig angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi är tacksamma om du ...
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde du skicka mig ...
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga dig om ...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formellt begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber dig omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Příloha je ve formátu...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formellt, artigt
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
För mer information, se vår hemsida ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formellt, artigt
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Om du behöver mer information ...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans