Nederländska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Vážený pane,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formellt begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Příloha je ve formátu...
De bijlage is in ... formaat.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formellt, artigt
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
S úctou,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans