Italienska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Vážený pane,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Vážená paní,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
Gentile Mario,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
In riferimento a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
Formellt begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby ...
È nostra intenzione...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Příloha je ve formátu...
L'allegato è in formato... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formellt, artigt
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formellt, artigt
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formellt, direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
S úctou,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans