Franska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Vážený pane prezidente,
Monsieur le Président,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Vážený pane,
Monsieur,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Vážená paní,
Madame,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Madame, Monsieur
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
Cher Benjamin,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
Nous vous écrivons concernant...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
Suite à...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
En référence à...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Píši vám, abych vás informoval o...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
Je vous écris de la part de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
Je me permets de vous demander si...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
Pourriez-vous recommander...
Formellt begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Nous vous prions de...
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Notre intention est de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
Nous regrettons de vous informer que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Příloha je ve formátu...
Le fichier joint est au format...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formellt, artigt
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
En vous remerciant par avance...
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formellt, artigt
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Merci pour votre aide.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
Merci de votre confiance.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formellt, direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
S úctou,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
Cordialement,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans