Portugisiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
เรียน ท่านผู้ชาย
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
เรียน ท่านผู้หญิง
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
ถึงท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
เรียน จอห์น
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nós escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
เราเขียนติดต่อกับ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
เนื่องมาจาก...
A respeito de..
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
เขียนอ้างอิงถึง...
Com referência a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
คุณจะช่วยกรุณา...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
เราสนใจที่จะรับ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
คุณช่วยแนะนำ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formellt begäran, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
O anexo está no formato...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formellt, artigt
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
ด้วยความจริงใจ
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
ด้วยความเคารพ
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans