Nederländska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
เรียน จอห์น
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formellt begäran, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formellt, artigt
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans