Tyska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
Sehr geehrter Herr,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
Sehr geehrte Frau,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Lieber Johann,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Bezug nehmend auf...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
In Bezug auf...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Wären Sie so freundlich...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
Können Sie ... empfehlen...
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Sie werden dringlichst gebeten...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Wir beabsichtigen...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
Der Anhang ist im ...-Format.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Vielen Dank im Voraus...
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Hochachtungsvoll
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Herzliche Grüße
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Grüße
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans