Thailändska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
เรียน จอห์น
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
เนื่องมาจาก...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะรับ...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
ด้วยความจริงใจ
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans