Ryska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Дорогой Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans