Portugisiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
Nós escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
A respeito de..
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
Com referência a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
O anexo está no formato...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans