Nederländska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
De bijlage is in ... formaat.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans