Italienska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Gentile Mario,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
In riferimento a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
Per quanto concerne...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
La contatto per conto di...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
Le dispiacerebbe...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
La contatto per sapere se può...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Le sarei veramente grata/o se...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
Potrebbe inviarmi...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
Mi trovo a chiederLe di...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
Potrebbe raccomadarmi...
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
La invitiamo caldamente a...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Le saremmo grati se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
È nostra intenzione...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Dopo attenta considerazione...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
L'allegato è in formato... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Cordiali saluti
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans