Franska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
Monsieur le Président,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
Monsieur,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
Madame,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
Madame, Monsieur,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Madame, Monsieur
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Aux principaux concernés,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Monsieur Dupont,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Cher Benjamin,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
Nous vous écrivons concernant...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Suite à...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
En référence à...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Je vous écris de la part de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
Je me permets de vous demander si...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
Pourriez-vous recommander...
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Nous vous prions de...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Notre intention est de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Nous regrettons de vous informer que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
Le fichier joint est au format...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
En vous remerciant par avance...
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Merci pour votre aide.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Merci de votre confiance.
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Meilleures salutations,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Cordialement,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans