Esperanto | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Estimata John
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans