Engelska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans