Vietnamesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Distinguido Señor:
Thưa ông,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Distinguida Señora:
Thưa bà,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Señores:
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Thưa các ông bà,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciado Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
Gửi ông A,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
Về việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Escribo para pedir información sobre...
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

¿Sería posible...
Liệu ông/bà có phiền...
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formellt begäran, direkt
¿Podría enviarme...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
Chúng tôi dự định...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
El archivo adjunto está en formato...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formellt, artigt
Para mayor información consulte nuestra página web:
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
Xin chân thành cảm ơn...
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formellt, direkt
Si requiere más información...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formellt, direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
Kính thư,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Kính thư,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respetuosamente,
Trân trọng,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans