Ryska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Distinguido Señor:
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Distinguida Señora:
Уважаемая госпожа...
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Señores:
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Уважаемые...
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciado Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
Дорогой Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
В отношении...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Escribo para pedir información sobre...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

¿Sería posible...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
Не могли бы вы посоветовать...
Formellt begäran, direkt
¿Podría enviarme...
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
Нашим намерением является...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
El archivo adjunto está en formato...
Прикрепленный файл в формате...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formellt, artigt
Para mayor información consulte nuestra página web:
Больше информации см. на сайте...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
Si requiere más información...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
С уважением...
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respetuosamente,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans