Koreanska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Distinguido Señor:
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Distinguida Señora:
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Señores:
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
친애하는 여러분께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
관계자분(들)께 드립니다.
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
친애하는 최철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciado Sra. Pérez:
친애하는 김민정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
친애하는 김선영님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 최유라님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
친애하는 홍두깨씨,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
친애하는 미영씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
...에 대해서 언급하자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Escribo para pedir información sobre...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

¿Sería posible...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
...를 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formellt begäran, direkt
¿Podría enviarme...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
¿Cuál es la lista actual de precios de...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
El archivo adjunto está en formato...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formellt, artigt
Para mayor información consulte nuestra página web:
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formellt, direkt
Si requiere más información...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formellt, direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respetuosamente,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
.... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
.... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans