Svenska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Дорогой Иван!
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ввиду...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Formell begäran, preliminär
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formell begäran, mycket artig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Formell begäran, artig
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Formell begäran, artig
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formellt begäran, direkt
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formellt, artigt
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, artigt
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formellt, artigt
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Formellt, direkt
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formellt, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, direkt
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formellt, artigt
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
С уважением...
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans