Grekiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Уважаемый г-н президент
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Уважаемый г-н ...
Αγαπητέ κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Уважаемая госпожа...
Αγαπητή κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Уважаемые...
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Дорогой Иван!
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Пишем вам по поводу...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Мы пишем в связи с ...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ввиду...
Σχετικά με...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
В отношении...
Αναφορικά με,...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Я пишу от лица..., чтобы...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ваша компания была рекомендована...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Вы не против, если...
Θα ήταν δυνατόν...
Formell begäran, preliminär
Будьте любезны...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formell begäran, preliminär
Буду очень благодарен, если...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formell begäran, preliminär
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formell begäran, mycket artig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formell begäran, mycket artig
Не могли бы вы прислать мне...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formell begäran, artig
Мы заинтересованы в получении...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formell begäran, artig
Вынужден (с)просить вас...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formell begäran, artig
Не могли бы вы посоветовать...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formellt begäran, direkt
Пришлите пожалуйста...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formell begäran, direkt
Вам необходимо срочно...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formell begäran, mycket direkt
Мы были бы признательны, если..
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formell begäran, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formell utredning, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formell utredning, direkt
Нашим намерением является...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formellt, leder till beslut om affär
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Прикрепленный файл в формате...
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Formellt, artigt
Больше информации см. на сайте...
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formellt, mycket artigt
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formellt, mycket artigt
Заранее спасибо...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formellt, mycket artigt
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, mycket artigt
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formellt, mycket artigt
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formellt, artigt
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, artigt
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formellt, artigt
Спасибо за помощь в этом деле.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formellt, artigt
Я хотел бы обсудить это с вами
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formellt, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formellt, direkt
Мы ценим ваш вклад
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formellt, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formellt, direkt
Надеюсь на скорый ответ
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Mindre formellt, artigt
С уважением...
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением...
Μετά τιμής,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Formellt, mottagarens namn är känt
С уважением...
χαιρετισμούς,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
С уважением...
θερμούς χαιρετισμούς
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans