Svenska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr/fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nós escrevemos a respeito de...
Vi skriver till dig angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
A respeito de..
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Com referência a...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi är tacksamma om du ...
Formell begäran, preliminär
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formell begäran, mycket artig
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formell begäran, mycket artig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde du skicka mig ...
Formell begäran, artig
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga dig om ...
Formell begäran, artig
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formellt begäran, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber dig omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
O anexo está no formato...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formellt, artigt
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
För mer information, se vår hemsida ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, artigt
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formellt, artigt
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Caso precise de maiores informações...
Om du behöver mer information ...
Formellt, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formellt, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, direkt
Espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formellt, artigt
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Abraços,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans