Nederländska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nós escrevemos a respeito de...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
A respeito de..
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Com referência a...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Escrevo-lhe em nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
Devo perguntar-lhe se...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formellt begäran, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Qual a lista atual de preços de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
É a nossa intenção...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informar que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
O anexo está no formato...
De bijlage is in ... formaat.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formellt, artigt
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
Caso precise de maiores informações...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, direkt
Espero ter notícias suas em breve.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Lembranças,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Abraços,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans