Japanska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
拝啓
・・・・様
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
拝啓 
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
拝啓 
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
関係者各位
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
拝啓
・・・・様
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
佐藤太郎様
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
佐藤太郎様
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nós escrevemos a respeito de...
・・・・についてお知らせいたします。
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Nós escrevemos em atenção à/ao...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
A respeito de..
・・・にさらに付け加えますと、
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Com referência a...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Escrevo-lhe para saber sobre...
・・・についてお伺いします。
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Escrevo-lhe em nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Sua empresa foi altamente recomendada por...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
・・・・していただけないでしょうか。
Formell begäran, preliminär
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formell begäran, preliminär
Eu ficaria muito satisfeito se...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Formell begäran, preliminär
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formell begäran, mycket artig
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
・・・・していただければ幸いです。
Formell begäran, mycket artig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
・・・・を送っていただけますか。
Formell begäran, artig
Nós estamos interessados em obter/receber...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formell begäran, artig
Devo perguntar-lhe se...
・・・・は可能でしょうか?
Formell begäran, artig
O senhor/A senhora poderia recomendar...
・・・・を紹介してください。
Formellt begäran, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
・・・・をお送りください。
Formell begäran, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
至急・・・・してください。
Formell begäran, mycket direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Qual a lista atual de preços de...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formell begäran, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formell utredning, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formell utredning, direkt
É a nossa intenção...
・・・・することを目的としております。
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informar que...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
O anexo está no formato...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formellt, artigt
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formellt, mycket artigt
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formellt, mycket artigt
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formellt, artigt
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, artigt
Espero que possamos trabalhar em parceria.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formellt, artigt
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
お力添えいただきありがとうございます。
Formellt, artigt
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formellt, direkt
Caso precise de maiores informações...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formellt, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
誠にありがとうございました。
Formellt, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formellt, direkt
Espero ter notícias suas em breve.
お返事を楽しみに待っています。
Mindre formellt, artigt
Cordialmente,
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atenciosamente,
敬具
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Com elevada estima,
敬白
Formellt, mottagarens namn är känt
Lembranças,
敬具
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Abraços,
よろしくお願い致します。
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans