Koreanska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formell begäran, preliminär
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formellt begäran, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formell begäran, mycket direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formell begäran, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formellt, artigt
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formellt, mycket artigt
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formellt, artigt
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formellt, artigt
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formellt, artigt
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formellt, artigt
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formellt, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formellt, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formellt, direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mindre formellt, artigt
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans