Kinesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Formell begäran, artig
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formell begäran, artig
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Formellt begäran, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formellt, artigt
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formellt, mycket artigt
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formellt, mycket artigt
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
Z wyrazami szacunku,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Z poważaniem,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Pozdrawiam,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans