Vietnamesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Geachte heer President
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Geachte heer
Thưa ông,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Geachte mevrouw
Thưa bà,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Geachte heer, mevrouw
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Thưa các ông bà,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
Gửi ông A,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
Về việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
Liệu ông/bà có phiền...
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formellt begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Chúng tôi dự định...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
De bijlage is in ... formaat.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formellt, artigt
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
Xin chân thành cảm ơn...
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formellt, direkt
Ik hoor graag van u.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Trân trọng,
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans