Thailändska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Geachte heer
เรียน ท่านผู้ชาย
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Geachte mevrouw
เรียน ท่านผู้หญิง
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Geachte heer, mevrouw
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
ถึงท่านทั้งหลาย
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
เรียน จอห์น
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
เนื่องมาจาก...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะรับ...
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formellt begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
De bijlage is in ... formaat.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formellt, artigt
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formellt, direkt
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
ด้วยความจริงใจ
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans