Tjeckiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

친애하는 사장님께,
Vážený pane prezidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
관계자님께 드립니다.
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
사모님께 드립니다.
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
친애하는 여러분께 드립니다.
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
관계자분(들)께 드립니다.
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
친애하는 최철수님,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
친애하는 김민정님,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
친애하는 김선영님,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
친애하는 최유라님,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
친애하는 홍두깨씨,
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
친애하는 미영씨,
Milý Johne,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Obracíme se na vás ohledně...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
...에 관하여 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
...에 대해서 언급하자면,
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
...를 대신하여 글을 드립니다.
Píši Vám jménem...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vadilo by Vám, kdyby...
Formell begäran, preliminär
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formell begäran, preliminär
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formell begäran, preliminär
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formell begäran, mycket artig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formell begäran, mycket artig
...를 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, artig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Máme zájem o získání/obdržení...
Formell begäran, artig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Musím vás požádat, zda...
Formell begäran, artig
...를 추천해 주시겠습니까?
Mohl(a) byste doporučit...
Formellt begäran, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formell begäran, mycket direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdyby...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formell begäran, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formell utredning, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formell utredning, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Naším záměrem je, aby ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formellt, leder till beslut om affär
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Je nám líto vás informovat, že...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Příloha je ve formátu...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formellt, artigt
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formellt, mycket artigt
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formellt, mycket artigt
미리 감사의 말씀 드리며...
Děkuji Vám předem...
Formellt, mycket artigt
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, mycket artigt
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formellt, mycket artigt
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formellt, artigt
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, artigt
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Těším se na možnou spolupráci.
Formellt, artigt
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formellt, artigt
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formellt, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formellt, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Vážíme si vaší práce.
Formellt, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formellt, direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formellt, artigt
... (자신의 이름) 드림,
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
... (자신의 이름) 드림,
Se srdečným pozdravem,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
... (자신의 이름) 드림,
S úctou,
Formellt, mottagarens namn är känt
.... 보냄,
Se srdečným pozdravem,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
.... 보냄,
S pozdravem, / Zdravím,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans