Svenska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Bästa herr/fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
친애하는 여러분께 드립니다.
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
관계자분(들)께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
친애하는 최철수님,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
친애하는 김민정님,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
친애하는 김선영님,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
친애하는 최유라님,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
친애하는 홍두깨씨,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
친애하는 미영씨,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vi skriver till dig angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
...에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
...에 대해서 언급하자면,
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
...를 대신하여 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vi är tacksamma om du ...
Formell begäran, preliminär
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formell begäran, mycket artig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formell begäran, mycket artig
...를 보내주시겠습니까?
Kunde du skicka mig ...
Formell begäran, artig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga dig om ...
Formell begäran, artig
...를 추천해 주시겠습니까?
Skulle du kunna rekommendera ...
Formellt begäran, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Skulle du kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi ber dig omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formellt, artigt
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
För mer information, se vår hemsida ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
미리 감사의 말씀 드리며...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, artigt
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formellt, artigt
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Om du behöver mer information ...
Formellt, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formellt, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formellt, artigt
... (자신의 이름) 드림,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
... (자신의 이름) 드림,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
... (자신의 이름) 드림,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
.... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
.... 보냄,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans