Spanska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

친애하는 사장님께,
Distinguido Sr. Presidente:
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
관계자님께 드립니다.
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
사모님께 드립니다.
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
친애하는 여러분께 드립니다.
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
관계자분(들)께 드립니다.
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
친애하는 최철수님,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
친애하는 김민정님,
Apreciado Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
친애하는 김선영님,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
친애하는 최유라님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
친애하는 홍두깨씨,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
친애하는 미영씨,
Querido Juan:
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Le escribimos en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
...에 관하여 말씀드리자면,
Con relación a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
...에 대해서 언급하자면,
En referencia a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
...를 대신하여 글을 드립니다.
Le escribo en nombre de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
¿Sería posible...
Formell begäran, preliminär
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
¿Tendría la amabilidad de...
Formell begäran, preliminär
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Me complacería mucho si...
Formell begäran, preliminär
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formell begäran, mycket artig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formell begäran, mycket artig
...를 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formell begäran, artig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formell begäran, artig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Me atrevo a preguntarle si...
Formell begäran, artig
...를 추천해 주시겠습니까?
¿Podría recomendarme...
Formellt begäran, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formell begäran, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Se le insta urgentemente a...
Formell begäran, mycket direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Estaríamos muy agradecidos si...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formell begäran, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formell utredning, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formell utredning, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Es nuestra intención...
Formell avsiktsförklaring, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formellt, leder till beslut om affär
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Lamentamos informarle que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
El archivo adjunto está en formato...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formellt, artigt
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formellt, mycket artigt
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formellt, mycket artigt
미리 감사의 말씀 드리며...
Le agradecemos de antemano...
Formellt, mycket artigt
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formellt, mycket artigt
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formellt, mycket artigt
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formellt, artigt
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formellt, artigt
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formellt, artigt
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formellt, artigt
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formellt, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Si requiere más información...
Formellt, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formellt, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formellt, direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formellt, artigt
... (자신의 이름) 드림,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
... (자신의 이름) 드림,
Atentamente,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
... (자신의 이름) 드림,
Respetuosamente,
Formellt, mottagarens namn är känt
.... 보냄,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
.... 보냄,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans