Polska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
사모님께 드립니다.
Drogi/Szanowny Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
친애하는 여러분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
친애하는 최철수님,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
친애하는 김민정님,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
친애하는 김선영님,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
친애하는 최유라님,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
친애하는 홍두깨씨,
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
친애하는 미영씨,
Drogi Tomaszu,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
...에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
...에 대해서 언급하자면,
Nawiązując do...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
...를 대신하여 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formell begäran, preliminär
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formell begäran, preliminär
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formell begäran, preliminär
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formell begäran, mycket artig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formell begäran, mycket artig
...를 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formell begäran, artig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formell begäran, artig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Formell begäran, artig
...를 추천해 주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formellt begäran, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formell begäran, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formell begäran, mycket direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formell begäran, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formell utredning, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formell utredning, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formell avsiktsförklaring, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formellt, leder till beslut om affär
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Załącznik jest w formacie...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formellt, artigt
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formellt, mycket artigt
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formellt, mycket artigt
미리 감사의 말씀 드리며...
Z góry dziękuję...
Formellt, mycket artigt
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formellt, mycket artigt
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formellt, mycket artigt
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formellt, artigt
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formellt, artigt
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formellt, artigt
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formellt, artigt
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formellt, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formellt, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formellt, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formellt, direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formellt, artigt
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
... (자신의 이름) 드림,
Z poważaniem,
Formellt, mottagarens namn är känt
.... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
.... 보냄,
Pozdrawiam,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans