Finska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

친애하는 사장님께,
Arvoisa Herra Presidentti
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
관계자님께 드립니다.
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
사모님께 드립니다.
Hyvä Rouva
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Hyvä Herra / Rouva
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
친애하는 여러분께 드립니다.
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
관계자분(들)께 드립니다.
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
친애하는 최철수님,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
친애하는 김민정님,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
친애하는 김선영님,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
친애하는 최유라님,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
친애하는 홍두깨씨,
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
친애하는 미영씨,
Hyvä John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Kirjoitamme teille liittyen...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Kirjoitamme teille liittyen...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
...에 관하여 말씀드리자면,
Koskien...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
...에 대해서 언급하자면,
Viitaten...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
...를 대신하여 글을 드립니다.
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Olisikohan mahdollista...
Formell begäran, preliminär
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formell begäran, preliminär
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formell begäran, preliminär
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formell begäran, mycket artig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formell begäran, mycket artig
...를 보내주시겠습니까?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formell begäran, artig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formell begäran, artig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formell begäran, artig
...를 추천해 주시겠습니까?
Haluan kysyä voisiko...
Formellt begäran, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Voisitteko suositella...
Formell begäran, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Pyydämme teitä välittömästi...
Formell begäran, mycket direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Olisimme kiitollisia jos...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formell begäran, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formell utredning, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formell utredning, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Tavoitteenamme on...
Formell avsiktsförklaring, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formellt, leder till beslut om affär
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formellt, artigt
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formellt, mycket artigt
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formellt, mycket artigt
미리 감사의 말씀 드리며...
Kiittäen jo etukäteen...
Formellt, mycket artigt
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formellt, mycket artigt
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formellt, mycket artigt
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formellt, artigt
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formellt, artigt
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formellt, artigt
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formellt, artigt
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formellt, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formellt, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formellt, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formellt, direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mindre formellt, artigt
... (자신의 이름) 드림,
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
... (자신의 이름) 드림,
Ystävällisin terveisin,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
... (자신의 이름) 드림,
Kunnioittavasti,
Formellt, mottagarens namn är känt
.... 보냄,
Parhain terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
.... 보냄,
Terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans