Tjeckiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, artig
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Formellt begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formellt, artigt
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formellt, artigt
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formellt, direkt
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formellt, artigt
此致
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
肃然至上
S úctou,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans