Polska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formell begäran, artig
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formellt begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formellt, artigt
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formellt, artigt
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formellt, direkt
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formellt, artigt
此致
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
肃然至上
Z poważaniem,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Pozdrawiam,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans