Japanska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

尊敬的主席先生,
拝啓
・・・・様
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
尊敬的先生,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的女士,
拝啓 
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的先生/女士,
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
拝啓 
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
関係者各位
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
拝啓
・・・・様
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯女士/小姐,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
佐藤太郎様
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
佐藤太郎様
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们就...一事给您写信
・・・・についてお知らせいたします。
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们因...写这封信
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
・・・にさらに付け加えますと、
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
我写信想询问关于...的信息
・・・についてお伺いします。
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
・・・に代わって連絡しております。
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

请问您是否介意...
・・・・していただけないでしょうか。
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
・・・・していただければ幸いです。
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗?
・・・・を送っていただけますか。
Formell begäran, artig
我们对获得/接受...很有兴趣
是非・・・・を購入したいと思います。
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
・・・・は可能でしょうか?
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
・・・・を紹介してください。
Formellt begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
・・・・をお送りください。
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
至急・・・・してください。
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
您目前针对...的价格清单是什么样的?
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
・・・・することを目的としております。
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
附件是...格式的
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formellt, artigt
如需进一步信息请查阅我们的网站...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
お力添えいただきありがとうございます。
Formellt, artigt
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
誠にありがとうございました。
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formellt, direkt
期待着尽快得到您的回复。
お返事を楽しみに待っています。
Mindre formellt, artigt
此致
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
敬具
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
肃然至上
敬白
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
敬具
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
よろしくお願い致します。
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans