Grekiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

尊敬的主席先生,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
尊敬的先生,
Αγαπητέ κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的女士,
Αγαπητή κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的先生/女士,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们就...一事给您写信
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们因...写这封信
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
Σχετικά με...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
Αναφορικά με,...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
我写信想询问关于...的信息
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

请问您是否介意...
Θα ήταν δυνατόν...
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗?
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formell begäran, artig
我们对获得/接受...很有兴趣
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formellt begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
附件是...格式的
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Formellt, artigt
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formellt, artigt
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formellt, direkt
期待着尽快得到您的回复。
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Mindre formellt, artigt
此致
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Μετά τιμής,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
肃然至上
Με εκτίμηση,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
χαιρετισμούς,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
θερμούς χαιρετισμούς
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans