Danska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Kære John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formell begäran, artig
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Formellt begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
附件是...格式的
Bilaget er i...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formellt, artigt
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formellt, artigt
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formellt, direkt
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formellt, artigt
此致
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
肃然至上
Med respekt,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans