Portugisiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

拝啓
・・・・様
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
拝啓
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
拝啓 
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
拝啓
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓 
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
拝啓
・・・・様
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
佐藤太郎様
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
佐藤太郎様
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
・・・・についてお知らせいたします。
Nós escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
・・・にさらに付け加えますと、
A respeito de..
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Com referência a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
・・・についてお伺いします。
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
・・・に代わって連絡しております。
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

・・・・していただけないでしょうか。
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただければ幸いです。
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
・・・・を送っていただけますか。
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
是非・・・・を購入したいと思います。
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
・・・・は可能でしょうか?
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
・・・・を紹介してください。
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formellt begäran, direkt
・・・・をお送りください。
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, direkt
至急・・・・してください。
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
・・・・することを目的としております。
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
大変申し訳ございませんが・・・・
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
O anexo está no formato...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formellt, artigt
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
お力添えいただきありがとうございます。
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
誠にありがとうございました。
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, direkt
お返事を楽しみに待っています。
Espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
敬具
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
敬白
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
敬具
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
よろしくお願い致します。
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans