Kinesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

拝啓
・・・・様
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
拝啓
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
拝啓 
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
拝啓
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓 
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
佐藤太郎様
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
佐藤太郎様
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
・・・・についてお知らせいたします。
我们就...一事给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
我们因...写这封信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
・・・にさらに付け加えますと、
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
・・・についてお伺いします。
我写信想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
・・・に代わって連絡しております。
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

・・・・していただけないでしょうか。
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただければ幸いです。
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
・・・・を送っていただけますか。
您能将…发送给我吗?
Formell begäran, artig
是非・・・・を購入したいと思います。
我们对获得/接受...很有兴趣
Formell begäran, artig
・・・・は可能でしょうか?
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
・・・・を紹介してください。
您能推荐...吗?
Formellt begäran, direkt
・・・・をお送りください。
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
至急・・・・してください。
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
・・・・することを目的としております。
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
大変申し訳ございませんが・・・・
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
附件是...格式的
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formellt, artigt
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
・・・・してくださいますようお願いいたします。
提前谢谢您...
Formellt, mycket artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formellt, mycket artigt
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
お取り引きを開始させていただきたく思います。
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
お力添えいただきありがとうございます。
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
この件について話し合える日を心待ちにしています。
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
誠にありがとうございました。
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, direkt
お返事を楽しみに待っています。
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
敬具
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
此致
敬礼
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
敬白
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
敬具
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
よろしくお願い致します。
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans