Esperanto | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

拝啓
・・・・様
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
拝啓
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
拝啓 
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓 
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
拝啓
・・・・様
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
佐藤太郎様
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
佐藤太郎様
Estimata John
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
・・・・についてお知らせいたします。
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
・・・にさらに付け加えますと、
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Kun referenco al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
・・・についてお伺いします。
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
・・・に代わって連絡しております。
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

・・・・していただけないでしょうか。
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formell begäran, preliminär
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただければ幸いです。
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
・・・・を送っていただけますか。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
是非・・・・を購入したいと思います。
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
・・・・は可能でしょうか?
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
・・・・を紹介してください。
Ĉu vi rekomendas...
Formellt begäran, direkt
・・・・をお送りください。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
至急・・・・してください。
Vi urĝe petis al...
Formell begäran, mycket direkt
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formell begäran, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
・・・・することを目的としております。
Ĝi estas nia intenco de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
大変申し訳ございませんが・・・・
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
La alligiteco estas en...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formellt, artigt
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
お力添えいただきありがとうございます。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Se vi bezonas plian informon...
Formellt, direkt
誠にありがとうございました。
Ni dankas pri via negoco.
Formellt, direkt
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formellt, direkt
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
敬具
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Altestime,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
敬白
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
敬具
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
よろしくお願い致します。
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans